• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Υποψηφιότητα για υποτροφία και πιστοποιήσεις

Α) υποψήφιοι για την εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορούν να είναι όλοι όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο των ΤΥΔΑ (Τουριστικές Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια σύντομη συνοδευτική παράγραφο στο info@trekking.gr, το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου. Βιογραφικά με ημερομηνία αποστολής από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου και μετά, δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα μαθήματα στο Παν. Θεσσαλίας ξεκινούν στις 06 Δεκεμβρίου.

Β) υποψήφιοι για την πιστοποίηση στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την ποδηλασία, μπορούν να είναι όλοι οι συνοδοί/εμψυχωτές που ήδη εργάζονται στον χώρο των ΤΥΔΑ (Τουριστικές Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής) και επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Έμπειροι Εμψυχωτές ΤΥΔΑ-Επίπεδο 2, για τη δραστηριότητα της ποδηλασίας. (https://hateoa.gr/pistopoihseis/). Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια σύντομη συνοδευτική παράγραφο στο info@trekking.gr, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων κανονίζονται σε συνεννόηση με το φορέα.

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφίας

Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων θα ακολουθήσουν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Υποψήφιοι με μόνιμη κατοικία εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 2. Ηλικία έως 35 χρονών.
 3. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες
 4. Πτυχιούχοι οποιασδήποτε Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής με πιστοποιητικό/ά σε δραστηριότητες βουνού ή θάλασσας. Θα προτιμηθούν οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικού, Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Αρχαιολογίας και συναφών σχολών.
 5. Απασχολούμενοι ως συνοδοί προγραμμάτων σε μια από τις εταιρίες του Ομίλου Trekking Hellas
 6. Βιογραφικό με ιδιαίτερο κεφάλαιο: Υπαίθριες Δραστηριότητες (θέσεις εργασίας, συνεργασίες, εμπειρίες)
 7. Δεύτερη ξένη γλώσσα εκτός των Αγγλικών τα Γερμανικά, τα Γαλλικά. Οποιαδήποτε άλλη τέταρτη γλώσσα, πρόσθετο πλεονέκτημα

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τη χρηματοδότηση των πιστοποιήσεων

 1. Ήδη εργαζόμενοι στον Όμιλο Trekking Hellas ή σε μια από τις εταιρίες του ΣΕΤΕΥΔΑ
 2. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Υπαίθριες Δραστηριότητες
 3. Πτυχιούχοι οποιασδήποτε Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής με πιστοποιητικό/ά δραστηριότητας βουνού ή θάλασσας.
 4. Δεύτερη ξένη γλώσσα εκτός των Αγγλικών τα Γερμανικά, τα Γαλλικά. Οποιαδήποτε άλλη τέταρτη γλώσσα, πρόσθετο πλεονέκτημα

 

Μέτρα Προστασίας Covid-19 Διαβάστε περισσότερα