Σεπτέμβριος 17, 2019

Θέση Εργασίας: Στέλεχος υλοποίησης (Incoming Department)

H Trekking Hellas, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος υλοποίησης για το τμήμα εισερχόμενου τουρισμού.

Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού υπολογιστή, καθώς επίσης και τουριστικής ορολογίας.

Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης του χρόνου εργασίας και η προσαρμοστικότητα.

Ο/Η ιδανικός/ή  υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει ομαδικό πνεύμα, και άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: Τίτλος σπουδών στον τουρισμό ή στη διοίκηση επιχειρήσεων,  εμπειρία στον χώρο του τουρισμού/ τουριστικών γραφείων, εμπειρία στον χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων, γνώση 2ης ξένης γλώσσας, δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info@trekking.gr επισημαίνοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης εργασίας.