Σεπτέμβριος 17, 2019

Θέση Εργασίας: Στέλεχος πωλήσεων (Kids Department)

H Trekking Hellas, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος πωλήσεων για το τμήμα κατασκηνώσεων και νεανικής αναψυχής.

Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού υπολογιστή, καθώς επίσης και προϋπηρεσία 3 ετών στις πωλήσεις, ιδανικά σε πωλήσεις στον τομέα της νεανικής αναψυχής.

Ο/Η ιδανικός/ή  υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και πωλησιακές ικανότητες.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: Τίτλος σπουδών στον τουρισμό, στις πωλήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, εμπειρία στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων και γνώση 2ης ξένης γλώσσας.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info@trekking.gr επισημαίνοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης εργασίας.