• Ελληνικα
  • Αγγλικα
Κατηγορία: Νέα | 29 Μαρτίου, 2022 |

H Trekking Hellas, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος υλοποίησης για το τμήμα Eισερχόμενου Tουρισμού, για το γραφείο της Αθήνας, πλήρης απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή) και υβριδική εργασία (2 ή 3 μέρες απομακρυσμένη εργασία συν 2 ή 3 μέρες στο γραφείο).

Περιγραφή – Καθήκοντα ρόλου

 • Άρτια και άριστα δομημένη διοργάνωση ταξιδιών στην Ελλάδα, διαχείριση και επίβλεψη όλων των ταξιδιωτικών παροχών (αεροπορικά – ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καταλύματα, δραστηριότητες κ.λπ.).
 • Επικοινωνία με τοπικούς προμηθευτές και πραγματοποίηση διαπραγματεύσεων με στόχο τη βέλτιστη συνεργασία και την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων τιμών και πολιτικών πληρωμής και ακυρώσεων.
 • Επικοινωνία με συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία και μεμονωμένους πελάτες (FIT) από το εξωτερικό.
 • Εξαιρετική συνεργασία με το τμήμα Λογιστηρίου σχετικά με την παρακολούθηση εισπράξεων από πελάτες, πληρωμών προμηθευτών, και καταχώρησης τιμολογίων.
 • Διαχείριση απρόβλεπτων προβλημάτων και παραπόνων κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του ταξιδιού.
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης σε καθημερινές ανάγκες της εταιρείας.

Απαιτούνται:

 • Τίτλος σπουδών στον τουρισμό
 • Άριστη γνώση και οικειότητα τουλάχιστον με τα παρακάτω προγράμματα: excel, power point, word, online booking platforms, online meeting programs, CRM
 • Διοικητικές ικανότητες, οι οποίες να αποδεικνύονται με εργασιακή εμπειρία στο χώρο.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αυτόνομη διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση προβλημάτων/δυσκολιών.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:                                                                                                                                                              

 • Εμπειρία στον χώρο του τουρισμού/ τουριστικών γραφείων
 • Εμπειρία στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα
 • Γνώσεις πληροφορικής

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής στο info@trekking.gr με θέμα “Στέλεχος Υλοποίησης Εισερχόμενου Τουρισμού + το όνομά σας” το αργότερο έως και Παρασκευή 15 Απριλίου 2022.

Μέτρα Προστασίας Covid-19 Διαβάστε περισσότερα