• Ελληνικα
    • Αγγλικα
Κατηγορία: Νέα,Σεμινάρια | 19 Αυγούστου, 2021 |

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 9 μηνών (450 ώρες διδασκαλίας).
Το παρόν πρόγραμμα σχεδιάσθηκε με τρόπο ώστε να καλύψει τις σύγχρονες εθνικές και διεθνείς ανάγκες κατάρτισης των Επαγγελματικών Εμψυχωτών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής: ι) σε soft skills για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριφοράς, ιι) σε Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες ανά ξεχωριστή υπαίθρια δραστηριότητα για παροχή συνθηκών ασφάλειας και ιιι) σε εφαρμογή φιλικών υπηρεσιών προς το φυσικό περιβάλλον και αειφόρου πολιτικής.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση ατόμων και των δύο φύλων άνω των δεκαεννέα ετών, τα οποία είτε είναι ήδη απασχολούμενοι ή εργαζόμενοι στον Τουριστικό κλάδο των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής, είτε επιθυμούν στο μέλλον να εμπλακούν ως εμψυχωτές/συνοδοί σε προγράμματα εταιριών, οργανισμών, σχολείων, ΟΤΑ ή άλλων φορέων Ο εμψυχωτής/συνοδός εξειδικεύεται σε μια ή και σε περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες έχοντας ως πεδίο εργασίας του: είτε το φυσικό περιβάλλον ως συνοδός, είτε ασκεί σχετικές διοικητικές θέσεις όπως πωλήσεις, τμήμα operation, τμήμα μάρκετινγκ κλπ.

👉 Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, δείτε εδώ

Ενημερωτικό φυλλάδιο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΙ-ΔΙΑ-ΒΙΟΥ-ΜΑΘΗΣΗΣ_compressed

Μέτρα Προστασίας Covid-19 Διαβάστε περισσότερα