Ταξιδιωτική ασφάλιση (ταξίδια εξωτερικού)

Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία που αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα σε ένα τουριστικό πακέτο. Η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του ασφαλισμένου σε σχέση με τις επιλογές ασφάλισης, τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις κάθε συμβολαίου, μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον πάροχο της ασφαλιστικής κάλυψης. Οι εργαζόμενοι στην Trekking Hellas ή οι συνοδοί δεν έχουν ούτε τις γνώσεις ούτε την εξουσιοδότηση να ζητούν πληροφορίες για την ιατρική κατάσταση, ούτε να ενημερώνουν για τέτοιες λεπτομέρειες κάθε ενδιαφερόμενο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πληροφόρησης δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία μας.

Η Trekking Hellas μετά από πολύ έρευνα στον χώρο των ασφαλίσεων προτείνει δυο παρόχους ασφαλιστικών πακέτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καθένας δεν μπορεί να επιλέξει την δική του ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο.

Στους παρακάτω συνδέσμους των εταιρειών μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους, τις καλύψεις, τις εξαιρέσεις για τις λεπτομέρειες και για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε απευθυνθείτε στις παραπάνω εταιρείες.

  • Ταξιδιωτική Ασφάλιση με την Addvalue

Προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, με καλύψεις ακύρωσης έως του ποσού των 5.000 €, που καλύπτουν ταξίδια σε υψόμετρα έως 3.000 μ. και  ηλικίες έως 80 ετών.

  • Ασφάλιση έρευνας και διάσωσης με την Global + Rescue

Προγράμματα που καλύπτουν έρευνα και διάσωση σε υψόμετρα μέχρι 7.500 μ, ιατρικών υπηρεσιών, τηλεϊατρικής και άλλες

Newsletter Trekking Hellas - Γίνετε μέλος της πιο ζωντανής ταξιδιωτικής κοινότητας.

Κάνοντας εγγραφή αυτομάτως συναινώ με τους Όρους Χρήσης.