Όροι κράτησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. Γενικοί όροι

Οι δραστηριότητες της «OUTDOORS TRAINING IKE» και διακριτικό τίτλο «Trekking Hellas Όμιλος Επιχειρήσεων», εφεξής η "Εταιρία" παρέχονται κάτω από το εμπορικό σήμα Trekking Hellas και  είναι ανοιχτές για όλους. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των στελεχών της Trekking Hellas.

Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Η «Εταιρία» έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας τους οποίους έχει ορίσει η «Εταιρία»  και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

 1. Κρατήσεις - προκαταβολές - ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ή εξόφληση της τιμής συμμετοχής. Η καταβολή της προκαταβολής ή της εξόφλησης, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της «Εταιρίας»  είτε με πιστωτική κάρτα είτε μετρητοίς, αυτόματα συνεπάγεται ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

Α) Ημερήσιες Δραστηριότητες:

 • περισσότερες από 16 ημέρες πριν από τη δραστηριότητα, η Εταιρεία επιστρέφει ολόκληρο το ποσό
 • μεταξύ 6 και 15 ημερών πριν από τη δραστηριότητα η Εταιρεία διατηρεί το 15% του καταβληθέντος ποσού
 • μεταξύ 3 και 5 ημερών πριν από τη δραστηριότητα η Εταιρεία επιστρέφει το 50% του καταβληθέντος ποσού
 • μεταξύ 0 και 2 ημερών πριν από τη δραστηριότητα η Εταιρεία διατηρεί ολόκληρο το καταβληθέν ποσό
 • Σε περίπτωση μεγάλων ομάδων ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι που θα αναφέρονται σαφώς στη σύμβαση.

Β) Πολυήμερες Εκδρομές:

 • Ακύρωση έως και 45 ημέρες πριν από την εκδρομή: η Εταιρεία θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό, μείον το 50% της προκαταβολής για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και ακύρωσης των ξενοδοχείων ή άλλων υπηρεσιών.
 • Ακύρωση 45-30 ημέρες πριν την εκδρομή: η Εταιρεία διατηρεί το 100% της προκαταβολής
 • Ακύρωση 29-15 ημέρες πριν την εκδρομή: η Εταιρεία διατηρεί το 30% του καταβληθέντος ποσού
 • Ακύρωση 14-7 ημέρες πριν την εκδρομή: η Εταιρεία διατηρεί το 50% του καταβληθέντος ποσού
 • Ακύρωση 6-0 ημέρες πριν την εκδρομή: η Εταιρεία διατηρεί ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.

Εάν ακυρώσετε, πρέπει να πληρώσετε τυχόν ασφάλιστρα και χρεώσεις τροποποίησης που προέκυψαν πριν από την ακύρωση, καθώς και τυχόν προκαταβολές που καταβλήθηκαν για τυχόν προκρατημένα αντικείμενα ή υπηρεσίες.

Εξαίρεση: Ακύρωση ορισμένων κρατήσεων μεταφοράς, συνήθως προγραμματισμένων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε χρεώσεις ακύρωσης έως και 100% ανεξάρτητα από την περίοδο ειδοποίησης που μας δίνεται. Διατηρούμε το δικαίωμα να μετακυλήσουμε αυτές τις χρεώσεις που θα ισχύουν για το κομμάτι της μεταφοράς των διακοπών σας και οι χρεώσεις ακύρωσης με τους παραπάνω όρους θα ισχύουν για τα άλλα στοιχεία των διακοπών σας (π.χ. διαμονή, δραστηριότητες, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες).

Γ) Καλοκαιρινά Παιδικά Προγράμματα (Κατασκηνώσεις και Camps)

 • Επιστροφή χρημάτων έως 30 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
 • Ακύρωση από 29 έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση του 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής
 • Ακύρωση από 19 έως 15 ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού συμμετοχής.
 • Ακύρωση 14-0 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής
 • Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Σημείωση: Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους από το πρόγραμμα, ισχύει ο παραπάνω όρος και δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.

 1. Συμμετοχή ομάδων

Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων ή και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη για: 

α) να συμπληρώσουν όλοι  τη δήλωση συμμετοχής

β) να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους.

 1. Αλλαγή προγράμματος από την «Εταιρία»

Η «Εταιρία»  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).

Σε περίπτωση ματαίωσης από την εταιρία επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η «Εταιρία»   προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της «Εταιρίας»  έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Γι αυτό οι  συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της «Εταιρίας»  έχουν  την απόλυτη διακριτική ευχέρεια  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα ακόμα και αν βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας ή εύρυθμης εκτέλεσης της δραστηριότητας/του προγράμματος. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργούν λόγο αποζημίωσης για μη παραχθείσες υπηρεσίες. Ακόμη, οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της «Εταιρίας» , έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:

Κάθε αλλαγή (π.χ αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.

 1. Ασφάλιση Ατυχήματος

Η Εταιρία καλύπτεται από το νόμιμα απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996). Αρ. Ασφ. Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης: Ευρωπαϊκή Πίστη Νο 92990.

Συνίσταται στους συμμετέχοντες να προβούν στη σύναψη επιπλέον ασφάλειας ατυχήματος μέσω της συνεργαζόμενης εταιρίας.

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε

Αγίας Βαρβάρας 37, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. T: +30 210 6772434 και 2106777200, email: st.konstandakopoulou@mjcapuano.gr

H ασφάλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της ιστοσελίδας της Trekking Hellas στο σύνδεσμο: Ασφάλεια | Trekking Hellas

Σημείωση: η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες πριν την υλοποίηση του προγράμματος.

Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Η ΟUTDOORS TRAINING IKE, με διακριτικό τίτλο TREKKING HELLAS ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, εφεξής η «Εταιρία» , με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2103310323 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@trekking.gr, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται, σεβόμενη και πλήρως συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») και τον εθνικό νόμο 4624/2019.

Η «Εταιρία» συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παραπάνω δήλωση αποκλειστικά και μόνο για την συμμετοχή σας στα προσφερόμενα από την Εταιρεία προγράμματα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή των εν λόγω προγραμμάτων, εκτός κι αν ειδικές διατάξεις απαιτούν την περαιτέρω τήρησή τους. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή η λήψη μέτρων κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα χρησιμοποιείται από την «Εταιρία» για την αποστολή ενημερωτικού υλικού εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεσή σας και μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται και το υλικό αυτό ενδέχεται να διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα καθώς και να χρησιμοποιηθεί από την Trekking Hellas για προωθητικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα της, όπως έντυπα, ιστοσελίδα, κ.ο.κ. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως η προώθηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της στο ευρύ κοινό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διατηρούνται μέχρι να εναντιωθείτε στην χρήση τους. Η «Εταιρία» ενδέχεται να διαβιβάσει   τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε με την παρούσα δήλωση στους συνεργάτες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος/ταξιδιού για το οποίο έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο, εφόσον χρησιμοποιηθούν, καθίστανται προσβάσιμα σε απροσδιόριστο αριθμό αποδεκτών. 

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Κανονισμού έχετε τα εξής δικαιώματα: α) ενημέρωσης και πρόσβασης, β) διόρθωσης, γ) εναντίωσης, δ) ανάκλησης της συγκατάθεσης, και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, ε) διαγραφής, στ) περιορισμού της επεξεργασίας και ζ) φορητότητας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την «Εταιρία» ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση info@trekking.gr. Τέλος, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα/δράση, ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες ή/και βίντεο που σας απεικονίζουν ή να ηχογραφηθείτε από την Trekking Hellas. Το υλικό που συγκεντρώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή για την προώθηση των προγραμμάτων και των σκοπών της Trekking Hellas στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ενημερωτικά δελτία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της (email: info@trekking.gr) εάν:

(α) Επιθυμείτε να σταματήσει ηTrekking Hellas να χρησιμοποιεί το ως άνω υλικό κατά το μέτρο που σας αφορά.

(β) Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ηTrekking Hellas επεξεργάζεται το ως άνω υλικό (γ) Θεωρείτε ότι ηTrekking Hellas έχει χρησιμοποιήσει το ως άνω υλικό με τρόπο ακατάλληλο ή με τρόπο που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία, ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να μπορέσει η «Εταιρία» να χρησιμοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες/βίντεο/ φωνητικές εγγραφές, σας ζητούμε να υπογράψετε την ακόλουθη φόρμα συγκατάθεσης:

Ρητά συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στην «Εταιρία» να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται φωτογραφίες/βίντεο/ηχογραφήσεις που με αφορούν και έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο πρόγραμμα/δράση και να δημοσιεύει αυτές τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό την προώθηση των δράσεών της. Το ως άνω υλικό προορίζεται για δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης καθώς και σε ενημερωτικό υλικό.

Έχω το δικαίωμα να ενημερώνομαι σχετικά με το εάν η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων επηρεάζεται κατά τρόπο που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για μένα, καθώς και να ζητήσω οποτεδήποτε τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Σε τραπεζικό λογαριασμό:

BANK NAME: ALPHA BANK

ACCOUNT NUMBER: 796002002013550

IBAN: GR1001407960796002002013550

SWIFT CODE: CRBAGRAA

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018.

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι Όροι Συμμετοχής που ακολουθούν, είναι σύμφωνοι με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018 «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L326/11.12.2015)» (Α' 12) και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα που αφορά στο ταξίδι και τα οποία γίνονται γνωστά στον συμμετέχοντα, κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πριν τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του γραφείου μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του αναλυτικού προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι Όρων Συμμετοχής σε αυτό:

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η εταιρεία μας με την επωνυμία «OUTDOORS TRAINING IKE» και διακριτικό τίτλο «TREKKING HELLAS», με έδρα το Μαρούσι, οδός Δ. Γούναρη 96, έχει λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ με αριθμό MHTE: 0259Ε60000534501, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103310323, ιστοσελίδα www.trekking.gr και e-mail info@trekking.gr και που στο εξής θα καλείται «τουριστικό γραφείο» είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ), είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων, μεταφορικών μέσων ή άλλων παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, με τελικό σκοπό την πώληση πακέτων οργανωμένων ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και οι τιμές που το αφορούν, ισχύουν μόνο για την περίοδο και τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών ή απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για την ορθή δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Η εγγραφή σε κάποιο ταξίδι γίνεται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο, ή e-mail, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:
1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, με οποιοδήποτε διαθέσιμο τρόπο συμφωνηθεί, όπως για παράδειγμα μετρητοίς, μεταφορά μέσω web banking, κατάθεση σε λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή άλλο συμφωνημένο τρόπο, και
2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.
Για την έγκυρη εγγραφή θα συμπληρωθεί η Δήλωση Συμμετοχής και θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. O συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι.
Οι τουριστικές υπηρεσίες του ταξιδιούμε το περιγραφόμενο κόστος τους, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο). Στη σύμβαση που θα παραλάβετε πρέπει να συμπληρώσετε τα ζητούμενα προσωπικά σας στοιχεία, και να την επαναπροωθήσετε στο γραφείο μας. Η προώθηση αυτή, αυτομάτως σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων της σύμβασης και των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτή.
Στα οργανωμένα αεροπορικά ταξίδια, η ευθύνη του συνοδού ξεκινάει από την στιγμή άφιξης στο αεροδρόμιο προορισμού και οι υπηρεσίες ολοκληρώνονται με την άφιξη στο αεροδρόμιο επιστροφής από την χώρα προορισμού. Το τουριστικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες συμφωνημένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους / συνοδούς.
Το τουριστικό μας γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και αλλαγών στα αεροπορικά δρομολόγια ή άλλα μέσα μεταφοράς.

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Το κόστος κάθε ταξιδιού αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμά του. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Το γραφείο μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αλλαγή της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, το γραφείο είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
Επίσης το γραφείο μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις  ποικίλλουν και αναφέρονται κατά περίπτωση σε κάθε ταξίδι και μπορεί να περιλαμβάνουν έκπτωση σε περίπτωση διαμονής σε ένα δωμάτιο μαζί με τους γονείς.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (εμπάργκο) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, πανδημίας, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Το τουριστικό γραφείο, δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις πτήσεων, πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτό ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, το τουριστικό γραφείο μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα, η αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ο οποίος καθορίζει και το κόστος του ταξιδιού και αναφέρεται αναλυτικά στην περιγραφή του κάθε ταξιδιού. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
Το τουριστικό γραφείο προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Το τουριστικό γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το ταξιδιωτικό γραφείο θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τους χώρους μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00), ή θα σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Το ταξιδιωτικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια ο ταξιδιώτης πρέπει να βρίσκεται δύο τουλάχιστον ώρες (ή και περισσότερες σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα δίνονται σαφείς οδηγίες) πριν την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο ταξιδιώτης αναλαμβάνει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις με την αεροπορική εταιρεία και να γνωρίζει την ώρα, το αεροδρόμιο και τον σταθμό (terminal) που αναχωρεί η πτήση.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο το γραφείο μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εφόσον θα καταστεί εφικτή η αλλαγή τυχόν αεροπορικών πτήσεων ή άλλων μεταφορών. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του τουριστικού γραφείου μας, να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και την ορθή συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Το τουριστικό γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η TrekkingHellas δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στην κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια, ένα διπλό, ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o τοπικός διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, το τουριστικό γραφείο μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
 Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, το γραφείο μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το γραφείο μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στο τοπικά μέσα μεταφοράς, ιδιωτικά ή δημόσια, απαγορεύεται το κάπνισμα. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης / εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης / εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA)  & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ.
Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες. Συνιστούμε ωστόσο ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις την χρήση του διαβατηρίου, καθώς σε μερικά αεροδρόμια οι έλεγχοι έχουν αυτοματοποιηθεί για τα διαβατήρια και γίνονται πολύ ταχύτερα σε σχέση με τους ελέγχους μιας ταυτότητας.
 Το τουριστικό γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι και επιβαρύνεται με την χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση σύμφωνης γνώμης στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση σύμφωνης γνώμης και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους στην πτήση.
Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.
Το γραφείο μας παρέχει μόνο άτυπη ενημέρωση όσον αφορά στους τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις στις χώρες προορισμού ή για περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει μόνο ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τον ΕΟΔΥ – Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής (τηλ. 2105212184, 185, 186, 195, 196, 319, 821 και ώρες 08:30 έως 15:30) για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Το γραφείο μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση ανάλογου συμβάντος, το γραφείο μας κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν έχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.  Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας είναι στην διάθεση κάθε ταξιδιώτη από το λογιστήριο του γραφείου μας.
Για την περίπτωση ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλιση που να περιλαμβάνει ασφάλιση ζωής, ατυχήματος, απώλειας πτήσεων ή αποσκευών, ακύρωση, κτλ.
Το γραφείο μας συνεργάζεται για τον λόγο αυτό με ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο θα πρέπει να διατεθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα ώστε να διαμορφώσει κατά περίπτωση το κατάλληλο πρόγραμμα καλύψεων, ο καθένας ωστόσο είναι ελεύθερος να επιλέξει τον δικό του ασφαλιστικό οργανισμό για την συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στις διεθνείς πτήσεις, επιτρέπεται συνήθως μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά, ανάλογα και με τις δυνατότητες κάθε αεροπορικού εισιτηρίου. Στις εσωτερικές πτήσεις το επιτρεπόμενο βάρος αποσκευής είναι συνήθως τα 10 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου το τουριστικό γραφείο δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις ως προς τη συμμετοχή του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής σε άλλο άτομο με τις ίδιες προϋποθέσεις), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ανεξαρτήτως από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:

·      Από την στιγμή της κράτησης έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 150 € κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

·      Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

·      Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

·      Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Σε περιπτώσεις ακυρώσεων αεροπορικών εισιτηρίων και εφόσον οι προθεσμίες ακυρώσεων των αεροπορικών εταιριών υπερβαίνουν τις παραπάνω προθεσμίες, τότε ισχύουν οι προθεσμίες ακύρωσης των αεροπορικών εταιρειών.

Κατά περίπτωση επίσης είναι δυνατό να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων, ανάλογα με την χώρα προορισμού, την περίοδο του ταξιδιού (υψηλή περίοδος στον τόπο προορισμού, εκθέσεις, καλλιτεχνικά γεγονότα, ειδικές εκδηλώσεις, μεγάλες διοργανώσεις, κ.ά) και την πολιτική του τοπικού προμηθευτή υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεται το γραφείο μας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ισχύοντες όροι ακυρώσεων θα αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και υπερισχύουν των αναγραφόμενων όρων του παρόντος.

Οι χρεώσεις των ακυρωτικών τελών αυτού του είδους, γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο συμπλήρωσης της Δήλωσης Συμμετοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο της ακύρωσης των υπηρεσιών, και ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του τουριστικού γραφείου, για λόγους περιορισμένων συμμετοχών ή άλλους, και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του ταξιδιώτη:

•20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,

•7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,

•48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.

Οι παραπάνω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ταξιδιωτικών οδηγιών, φυσικών καταστροφών, έκτακτων πολιτικών αναταραχών, πολεμικών συγκρούσεων ή άλλων έκτακτων λόγων ανωτέρας βίας.


12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο όμιλος επιχειρήσεων «Trekking Hellas», με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2103310323 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@trekking.gr, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται, σεβόμενος και πλήρως συμμορφούμενος με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») και τον εθνικό νόμο 4624/2019.

Η Trekking Hellas συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε για εσάς τους ίδιους και το ανήλικο τέκνο σας με την παρούσα δήλωση συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο για τη δήλωση συμμετοχής του τέκνου σας στο πρόγραμμα της επιλογής σας και την απαιτούμενη εξακρίβωση και διαφύλαξη της υγείας του ίδιου και λοιπών συμμετεχόντων και θα τα τηρεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή του προγράμματος, εκτός κι αν ειδικές διατάξεις απαιτούν την περαιτέρω τήρησή τους. Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η συμμετοχή του τέκνου στο επιλεγόμενο πρόγραμμα (εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης) και η ρητή συγκατάθεσή σας η οποία χορηγείται με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται και το υλικό αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από την Trekking Hellas για προωθητικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα της, όπως έντυπα, ιστοσελίδα, κ.ο.κ. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως η προώθηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της στο ευρύ κοινό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι να εναντιωθείτε στην χρήση τους.

Η Trekking Hellas δεν διαβιβάζει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος, εκτός από την υπεύθυνη εταιρεία υλοποίησης του προγράμματος και στο μέτρο που αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, ενώ δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες που προβαίνουν σε πράξεις επεξεργασίας παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας και δεσμεύονται από σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κριθεί αναγκαία για τη ζωή και υγεία του τέκνου η διακομιδή του σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή εξωτερικό ιατρό, η Trekking Hellas θα διαβιβάσει στο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή εξωτερικό ιατρό τα προσωπικά δεδομένα του τέκνου που είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο, εφόσον χρησιμοποιηθούν, καθίστανται προσβάσιμα σε απροσδιόριστο αριθμό αποδεκτών.  Η Trekking Hellas δεν θα διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Κανονισμού έχετε τα εξής δικαιώματα: α) ενημέρωσης και πρόσβασης, β) διόρθωσης, γ) ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού, δ) διαγραφής, ε) περιορισμού της επεξεργασίας, στ) φορητότητας και ζ) εναντίωσης. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Trekking Hellas ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση info@trekking.gr. Τέλος, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd). .

13. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.  
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δύνανται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια σε κάθε περίπτωση είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Newsletter Trekking Hellas - Γίνετε μέλος της πιο ζωντανής ταξιδιωτικής κοινότητας.

Κάνοντας εγγραφή αυτομάτως συναινώ με τους Όρους Χρήσης.