Trekking Hellas logo

Όροι κράτησης

 1. Γενικοί όροι συμμετοχής σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Οι δραστηριότητες της Trekking Hellas και  είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.

Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Η Trekking Hellas σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η Trekking Hellas και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

 1. Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής. Το υπόλοιπο εξοφλείται  7  ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της Trekking Hellas ή με πιστωτική ή μετρητοίς αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

 • Ακύρωση μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
 • Ακύρωση μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από την έναρξη του  προγράμματος: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
 • Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (ξενοδοχεία, τουρ. γραφεία), τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων.

Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

 1. Συμμετοχή ομάδων

Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων ή και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη για:

 • να συμπληρώσουν όλοι  τη δήλωση συμμετοχής
 • να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους.
 1. Αλλαγή προγράμματος από την TREKKING HELLAS:

Η Trekking Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).

Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η Trekking Hellas  προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Trekking Hellas έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Γι' αυτό οι  συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Trekking Hellas έχουν το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους –  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της Trekking Hellas, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:

Κάθε αλλαγή (π.χ αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.

 1. Φωτογράφιση/κινηματογράφηση συμμετεχόντων:

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Trekking Hellas (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

 1. Ασφάλιση

Η Trekking Hellas συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και σας ενημερώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια αφού συνεργάζεται με την παρακάτω ασφαλιστική εταιρία:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996): 

Αρ. Ασφ. Συμβολαίου αστικής ευθύνης :  Ρ0301000785

Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας:  ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε

Αγίας Βαρβάρας 37, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 2106772433, fax. 2106777744, st.konstandakopoulou@mjcapuano.gr.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ TREKKING HELLAS

 1. Οι δραστηριότητες της TREKKING HELLAS είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των συνοδών / ομαδαρχών. Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των συνοδών / ομαδαρχών του κατασκηνωτικού κέντρου σε ότι αφορά την εκτέλεση του προγράμματος και τις διάφορες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αρνηθεί να υπακούσει στις οδηγίες των εκπαιδευτών, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης  έχει το δικαίωμα να το αποβάλλει. Η TREKKING HELLAS σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς / ομαδάρχες που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η TREKKING HELLAS και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.
 2. Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:
  Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής, να λάβετε επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής μέχρι και πέντε ημέρες από την επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων. Το υπόλοιπο εξοφλείται αυστηρά εικοσι δύο (22) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η μη αποπληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αναιρεί αυτόματα το δικαίωμα συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της TREKKING HELLAS αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

α) Ακύρωση μέχρι είκοσι δυο (22) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

β) Ακύρωση από είκοσι (21) έως δεκατέσσερις (15) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση της προκαταβολής.

γ) Ακύρωση σε λιγότερες από δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

δ) Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους από το κέντρο, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.

H κατάθεση γίνεται :

BANK NAME: ALPHA BANK

ACCOUNT NUMBER: 796002002013550

IBAN: GR1001407960796002002013550

SWIFT CODE: CRBAGRAA

ONOMA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Outdoors Training IKE

 1. Αλλαγή προγράμματος από την TREKKING HELLAS:
  Η TREKKING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λπ.). Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης, η TREKKING HELLAS προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση,  να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμμία άλλη απαίτηση.
 2. Αλλαγή προγράμματος από τον Υπεύθυνο του κέντρου ή τους εκπαιδευτές:
  Οι συνοδοί / ομαδάρχες της TREKKING HELLAS έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Γι’ αυτό οι συνοδοί / ομαδάρχες της TREKKING HELLAS σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης  έχουν  το δικαίωμα  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ακόμη οι συνοδοί / ομαδάρχες της TREKKING HELLAS έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε κάποια δραστηριότητα ή σε περισσότερες, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.
 3. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:
  Κάθε αλλαγή (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λπ.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.
 4. Ασφάλιση:
  Η ασφάλεια ατυχήματος περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα της TREKKING HELLAS. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, στα γραφεία της TREKKING HELLAS στην Αθήνα. Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι απώλειες ή φθορές προσωπικών ειδών (αντικειμένων ή ρούχων). Τυχόν ζημιές που θα προκύψουν στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, θα επιβαρύνουν τους υπαίτιους. Ο γιατρός της κατασκήνωσης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την συμμετοχή ή όχι του παιδιού στο πρόγραμμα για ιατρικούς λόγους.
 5. Μετακίνηση:
  H μετακίνηση από και προς την Αθήνα γίνεται με πούλμαν που αναχωρούν από το Σύνταγμα, το Ψυχικό και την Κηφισιά σε συγκεκριμένες ώρες. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα σημεία παραλαβής / αποβίβασης του παιδιού θα πρέπει οι γονείς να επικοινωνούν μόνο με τα τηλέφωνα επικοινωνίας του τμήματος των κρατήσεων και όχι με τους συνοδούς των λεωφορείων. Η μετακίνηση των παιδιών που παραμένουν στο κατασκηνωτικό κέντρο και την τρίτη εβδομάδα , θα γίνεται με ΚΤΕΛ ή τρένο με τη συνοδεία πάντα κάποιου στελέχους της TREKKING HELLAS. Αν κάποιος χάσει την ομαδική αναχώρηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, θα χρειαστεί να μεταβεί στο κατασκηνωτικό κέντρο με δικά του έξοδα και μέσο μεταφοράς.
 6. Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης:
  Η TREKKING HELLAS έχει δημιουργήσει και προσφέρει προς τους γονείς ειδικό εγχειρίδιο για την φιλοσοφία και λειτουργία των κατασκηνωτικών κέντρων της καθώς και του περιβαλλοντικού κέντρου. Για την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής απαιτείται προηγουμένως η προσεκτική ανάγνωσή του.
 7. Φωτογράφηση /κινηματογράφηση παιδιών:
  Κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων επιθυμούμε να λαμβάνουμε φωτογραφίες / βίντεο που απεικονίζουν τα παιδιά είτε μόνα τους ,  είτε σε μεγαλύτερη ομάδα παιδιών. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπτικοακουστικού / έντυπου υλικού :α)  στην ιστοσελίδα του ομίλου Trekking Hellas   (www.trekking.gr )β) σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου της Trekking Hellas  (YouTube , Instagram, Twitter)γ) στα προφίλ του ομίλου της Trekking Hellas στο Facebook δ) σε πληροφοριακά έντυπα του ομίλου της Trekking Hellas  (αφίσες, προσκλήσεις, flyer, ενημερωτικά έντυπα κοινού)

  Σε κάθε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το παιδί σας να εμφανίζεται στο προωθητικό υλικό της εταιρείας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

 8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) : Στην  TREKKING HELLAS σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679) γνωστού και ως GDPR. Με την συμπλήρωση και υπογραφή του παρόντος εντύπου συγκατατίθεστε για την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε κι επεξεργαζόμαστε είναι όλα τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία όπως συμπληρώθηκαν από εσάς καθώς και οι φωτογραφίες/video που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων. Η συγκατάθεση αυτή θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της από εσάς. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών επικοινωνώντας με την TREKKING HELLAS, στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εντύπου. Σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.
 9. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα:Υπογεγραμμένη η δήλωση συμμετοχής από τον γονέα/κηδεμόναoΙατρική βεβαίωση παιδιάτρου/παθολόγουΓραπτή επιβεβαίωση από το τμήμα κρατήσεων της TREKKING HELLAS ότι η δήλωση συμμετοχής του παιδιού είναι έγκυρη.Χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Σε τραπεζικό λογαριασμό:

BANK NAME: ALPHA BANK

ACCOUNT NUMBER: 796002002013550

IBAN: GR1001407960796002002013550

SWIFT CODE: CRBAGRAA

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018.

Newsletter Trekking Hellas - Γίνετε μέλος της πιο ζωντανής ταξιδιωτικής κοινότητας.

Κάνοντας εγγραφή αυτομάτως συναινώ με τους Όρους Χρήσης.