Ιανουάριος 29, 2018

Σχολή Οδηγών Ποταμού

ΣΧΟΛΗ  ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ( RAFTING )
Για ποτάμια βαθμού δυσκολίας 2ου-3ου

 

Η TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ διοργανώνει σχολή οδηγών ποταμού τον Μάιο, γι’ αυτούς που αναζητούν ένα εναλλακτικό επάγγελμα ή  θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το rafting.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτούς που  βλέπουν το Rafting και τις υπαίθριες δραστηριότητες γενικά σαν  ένα εναλλακτικό επάγγελμα.
Προϋποθέσεις:
Καλή γνώση Αγγλικών.
Καλή φυσική κατάσταση.
Καλή σχέση με το νερό.

Συγκεκριμένα  στις 5-6 / 12-13 / 19-20 Μαΐου θα υλοποιηθεί η σχολή που θα περιλαμβάνει τα εξής :

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ RAFTING
  • ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
  • ΥΔΡΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
  • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
  • ΜΕΣΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟ

Κόστος σχολής: 350 ευρώ/άτομο

Περιλαμβάνει:
•Έμπειρους εκπαιδευτές
•Διαμονή στην βάση της TREKKING HELLAS ΑΡΚΑΔΙΑΣ
•Πλήρης διατροφή

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

1ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( Θεωρία )
Σκοπός της σχολής.
Εισαγωγή στο Rafting.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( Θεωρία )

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (Θεωρία και πρακτική μέσα στο ποτάμι )
Προετοιμασία ατόμων και εξοπλισμού για κατάβαση.
Κατάβαση στο ποτάμι από τον εκπαιδευτή  και τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. ( 1 καταβάσεις).
Βασικές τεχνικές πλοήγησης ( πορεία της βάρκας, αποφυγή εμποδίων ,eddy, ferry, παραγγέλματα , τόνος φωνής, διάβασμα του ποταμού ).

ΥΔΡΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Υδροδυναμική.
Χαρακτηριστικά του ποταμού.

 

2ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Θεωρία )
Ferry, Πλεύση στο ποτάμι – Αποφυγή εμποδίων, Είσοδος και Έξοδος σε Eddy.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ με ασκήσεις στα παραπάνω – Διάβασμα του ποταμού, Διάβασμα  περασμάτων.(2 καταβάσεις).

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ψυχολογία αρχαρίου.
Γενικές οδηγίες με σκοπό την ισορροπία μεταξύ ψυχαγωγίας ,υπακοής και ασφάλειας.

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ
Ειδικές τεχνικές.
Τρύπες, Stoppers, Καταρράκτες.

 

3ⁿ ΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΙΝΙΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ ( Θεωρία )
Γενικά ( Στατικά, ελαστικά .Οι χρήσεις τους, τρόποι μεταφοράς).
Τρόποι ρίψης, ανάκληση, θέση ρίψης, χρήση επιπλέον ατόμων ή φυσικών στοιχείων (Κόμποι…).

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ( Πρακτική )
Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ. Ασκήσεις οδήγησης . Σχοινιά διάσωσης. Τεχνικές  κολύμβησης  (  2 καταβάσεις ).

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΑΠΡΟΟΠΤΑ ( Θεωρία )
Υψηλή στάθμη νερού,  Άγνωστα  σημεία, Αστοχία ,Απώλεια εξοπλισμού .

 

4ⁿ ΗΜΕΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ( Θεωρία )
Πιθανοί κίνδυνοι στο ποτάμι.
Περιγραφή των πιο επικίνδυνων σημείων ή καταστάσεων στα οποία οι πιθανότητες για ένα ατύχημα είναι μεγαλύτερες.

ΔΙΑΣΩΣΗ (πρακτική )
Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ.
Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης στα ακόλουθα.  ( 2 καταβάσεις )
Κολύμβηση, Κίνδυνοι κατά την κολύμβηση, Είδη κολύμβησης,
Ανατροπή σκάφους –  Επαναφορά σκάφους.

ΜΕΣΑ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Εξοπλισμός Διάσωσης, Κόμποι, Αγκυρώσεις.

 

5ⁿ ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΑΣΩΣΗ (πρακτική)
Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους εναλλάξ.
Ασκήσεις οδήγησης και διάσωσης  ( 2 καταβάσεις ).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (πρακτική)
Πεζή Διάσωση, Διάσωση από το σκάφος, Μέθοδοι διάσωσης με χρήση σχοινιών,  Ανάκτηση παγιδευμένου σκάφους.

 

6ⁿ ΗΜΕΡΑ

Αξιολόγηση – Παρατηρήσεις.
Κατάβαση στο ποτάμι από τους εκπαιδευόμενους με μονοθέσια και διθέσια φουσκωτά σκάφη (1 κατάβαση).