Όροι Κράτησης

 1. Γενικοί όροι συμμετοχής σε προγράμματα υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Οι δραστηριότητες της ISFIELD HOSPITALITY LTD παρέχονται κάτω από το εμπορικό σήμα Trekking Hellas και  είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.

Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

Η ISFIELD HOSPITALITY LTD σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η ISFIELD HOSPITALITY LTD και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

 1. Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής. Το υπόλοιπο εξοφλείται  7  ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της ISFIELD HOSPITALITY LTD ή με πιστωτική ή μετρητοίς αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

 • α) Ακύρωση μέχρι επτά (7) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
 • β) Ακύρωση μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από την έναρξη του  προγράμματος: παρακράτηση του 50% του ποσού συμμετοχής.
 • γ) Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

Εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (ξενοδοχεία, τουρ. γραφεία), τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων.

Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής

 1. Συμμετοχή ομάδων

Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων ή και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει ευθύνη για:

 • α) να συμπληρώσουν όλοι  τη δήλωση συμμετοχής
 • β) να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους.
 1. Αλλαγή προγράμματος από την ISFIELD HOSPITALITY LTD:

Η ISFIELD HOSPITALITY LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).

Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η ISFIELD HOSPITALITY LTD  προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Γι αυτό οι  συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD έχουν  το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους –  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

 1. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:

Κάθε αλλαγή (π.χ αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.

 1. Φωτογράφιση/κινηματογράφιση συμμετεχόντων:

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της Trekking Hellas (έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεσθε στο προωθητικό υλικό της εταιρίας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

 1. Ασφάλιση

Η ISFIELD HOSPITALITY LTD συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και σας ενημερώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια αφού συνεργάζεται με την παρακάτω ασφαλιστική εταιρία:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996): 

Αρ. Ασφ. Συμβολαίου αστικής ευθύνης :  Ρ0301000785

Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας:  ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε

Αγίας Βαρβάρας 37, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ. 2106772433, fax. 2106777744, melita.pitsouli@mjcapuano.gr

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ISFIELD HOSPITALITY LTD

 1. Οι δραστηριότητες της ISFIELD HOSPITALITY LTDΕ είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών. Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των εκπαιδευτών του κέντρου σε ότι αφορά την εκτέλεση του προγράμματος και τις διάφορες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί αρνηθεί να υπακούσει στις οδηγίες των εκπαιδευτών, ο Υπεύθυνος του κέντρου έχει το δικαίωμα να το αποβάλλει. Η ISFIELD HOSPITALITY LTD σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η ISFIELD HOSPITALITY LTD και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.
 2. Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:
  Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, πρέπει να υπογραφεί η σχετική δήλωση συμμετοχής και να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής συμμετοχής. Το υπόλοιπο εξοφλείται αυστηρά δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος. Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της ISFIELD HOSPITALITY LTD αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.
  Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

  • α) Ακύρωση μέχρι δεκαπέντε(15) ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
  • β) Ακύρωση μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση του 15% του ποσού συμμετοχής.
  • γ) Ακύρωση σε λιγότερες από τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.
 3. Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής:
  Αν κάποιο παιδί αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους από το κέντρο, δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής ή μέρος αυτού.
  H κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANKIBAN GR10 0140 7960 7960 0200 2013 550
 4. Αλλαγή προγράμματος από την TREKKINGHELLAS:
  Η ISFIELD HOSPITALITY LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.). Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης, η ISFIELD HOSPITALITY LTD προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση,  να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμμία άλλη απαίτηση.
 5. Αλλαγή προγράμματος από τον Υπεύθυνο του κέντρου ή τους εκπαιδευτές:
  Οι εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Γι αυτό οι εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του κέντρου έχουν  το δικαίωμα  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ακόμη οι εκπαιδευτές της ISFIELD HOSPITALITY LTD έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε κάποια δραστηριότητα ή σε περισσότερες, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή την ομάδα, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.
 6. Αλλαγή προγράμματος από τους συμμετέχοντες:
  Κάθε αλλαγή (ημερομηνία, προορισμός, αριθμός συμμετεχόντων κ.λπ.) θεωρείται ακύρωση και αντιμετωπίζεται με τους όρους της παραγράφου 2.
 7. Ασφάλιση:
  Η ασφάλεια ατυχήματος περιλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα της ISFIELD HOSPITALITY LTD. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, στα γραφεία της ISFIELD HOSPITALITY LTD στην Αθήνα.
  Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι απώλειες ή φθορές προσωπικών ειδών (αντικειμένων ή ρούχων). Τυχόν ζημιές που θα προξενηθούν στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό, θα επιβαρύνουν τους υπαίτιους.
  Πριν από την αναχώρηση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας από γιατρό.
 8. Μετακίνηση:
  Οι μετακινήσεις από και προς την Αθήνα γίνονται με πούλμαν που αναχωρούν από το Σύνταγμα, το Ψυχικό και την Κηφισιά. Για συμμετοχές από άλλα σημεία της Ελλάδας οι μετακινήσεις γίνονται με την φροντίδα των γονέων, ή εφόσον είναι εφικτό η μετακίνηση μπορεί να γίνει με το ΚΤΕΛ ή το τραίνο με τη συνοδεία κάποιου στελέχους της ISFIELD HOSPITALITY LTD, μετά από συνεννόηση μαζί μας. Αν κάποιος χάσει την ομαδική αναχώρηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, θα χρειαστεί να μεταβεί στο κέντρο με δικά του έξοδα και δικό του μέσο.
 9. Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης:
  Η ISFIELD HOSPITALITY LTD έχει δημιουργήσει και προσφέρει προς τους γονείς ειδικό εγχειρίδιο για την φιλοσοφία και λειτουργία των κατασκηνωτικών κέντρων της καθώς και του περιβαλλοντικού κέντρου. Για την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής απαιτείται προηγουμένως η προσεκτική ανάγνωση του.
 10. Φωτογράφηση /κινηματογράφηση παιδιών:
  Κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων τα παιδιά φωτογραφίζονται και κινηματογραφούνται. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις προωθητικές ενέργειες της ISFIELD HOSPITALITY LTD (έντυπα, ιστοσελίδα, κ.α.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το παιδί σας να εμφανίζεται στο προωθητικό υλικό της εταιρείας θα πρέπει να μας αποστείλετε γραπτώς το αίτημά σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Σε τραπεζικό λογαριασμό: ALPHA ΒΑΝΚ IBANGR10 0140 7960 7960 0200 2013 550
 • Με πιστωτική κάρτα. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και υπογραφή της φόρμας εξουσιοδότησης και αποστολή της μαζί με φωτοτυπία και των δύο πλευρών της πιστωτικής κάρτας και της ταυτότητάς σας.
 • Με μετρητά στα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018.